Kräftpremiär

Så långt tillbaka som jag kan minnas så har det alltid varit ett speciellt datum som gällt för att fiska kräftor. Kräftpremiären infördes på 1800-talet för att rädda den svenska kräftan för utrotning. Man utökade sedan lagen med att förbjuda kräftfiske mellan den 1 november – 7 augusti. F.r.o.m 1994 togs lagen bort helt och idag finns det inga speciella regler för förbud mot att fiska kräftor.

Jag bjuder på ett litet inspirationskollage med de saker som måste finnas på en kräftskiva.

Lämna ett svar